keyboard_capslock
0 (506) 766 02 50
ORGANİK SOLUCAN GÜBRESİ - BİLGİ İÇİN 0 (506) 766 02 50
Mavi Solucan Gübresi : Superworm Gübre |Ankara Solucan Gübresi
Mavi Solucan Gübresi

Dünya genelinde solucan gübresi üretiminde kullanılan belli başlı solucan türleri mevcuttur. Bunların tercih nedenleri ise çoğunlukla gübre üretim verimi; solucanın sıcaklık, Ph, Nem yemin C/N oranı gibi değişkenlerine olan toleransı vb diğer nedenlerdir. Organik maddeyle beslenmeyen ve Anecic olarak tabir edilen bir grup solucan vardır ki, onlar zaten beslenme alışkanlıkları ve yaşam ortamı bakımından hiçbir surette vermikültür çalışmalarında kullanılamamaktadır. Bu yazımızda, zaman zaman çoğunlukla dünya genelinde ve son zamanlarda Türkiye’de de öne çıkmaya başlayan “mavi solucanın daha verimli olduğu” iddiasını değerlendireceğiz. Hemen belirtelim, SUPERWORM solucan gübresi üretiminde verim, bol gübre üretimi demek değildir. Solucanın üremesi, ortam koşullarına adaptasyonu, besin tüketim hızı ve yoğunluğu, ortam gereklilikleri ve bunlara olan adaptasyonu vb nedenlerin tamam birden entegre bir biçimde VERİMİ teşekkül etmektedir. Az sonra aşağıda da okuyacağınız gibi mavi solucanlar iyi besleniyor olabilirler ama sıcaklığa, özellikle de düşük sıcaklığa karşı ölümcül denilecek bir düzeyde zaafları vardır.


PAYLAŞ

PAYLAŞ

PAYLAŞ